Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
Welcome to Viet Tu Te Charity
A Non-profit organization recognized by the IRS law as (170) (b) Add: 765 Story Rd, #150, San Jose, CA 95122.
Tel: 408.707.4444
Email: viettutecharity@gmail.comHÌNH ẢNH OPENING CHƯƠNG TRÌNH BỮA ĂN DINH DƯỠNG TẠI NHÀ ĂN CHÙA DI LẶC


viettute-bien-nhan-ung-ho-tu-thien


Thầy Thích Pháp Lưu phát quà cứu trợ Bão Lụt tại các xã ở Bình Định, Phù Cát và Tuy Phước.
Thầy Thích Pháp Lưu phát quà cứu trợ Bão Lụt tại các xã ở Bình Định, Phù Cát và Tuy Phước.
Thầy Thích Pháp Lưu phát quà cứu trợ do Văn phòng Bảo Hiểm New York Life Trần Minh Thảo bảo trợ.
Follow us icon-facebookicon-twittericon-youtubeicon-rssicon-google