Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
Welcome to Viet Tu Te Charity
A Non-profit organization recognized by the IRS law as (170) (b) Add: 765 Story Rd, #150, San Jose, CA 95122.
Tel: 408.707.4444
Email: viettutecharity@gmail.com

THĂM VIẾNG VÀ CỨU TRỢ
Nạn nhân bị hỏa hoạn tại Napa, Santa Rosa và Sonoma County
Chủ Nhật ngày 15/10/2017 (từ 1PM-8PM)
Tập trung tại Việt Từ Tế Charity 765 Story Rd, San Jose, CA 95122
(Chi phí xe là 40 đô, quý vị tùy lòng hảo tâm mang theo phần quà cứu trợ). Nếu quý vị muốn Việt Từ Tế Charity mua quà thì 20 đô/cái mền.


viettute-bien-nhan-ung-ho-tu-thien


Thầy Thích Pháp Lưu phát quà cứu trợ Bão Lụt tại các xã ở Bình Định, Phù Cát và Tuy Phước.
Thầy Thích Pháp Lưu phát quà cứu trợ Bão Lụt tại các xã ở Bình Định, Phù Cát và Tuy Phước.
Thầy Thích Pháp Lưu phát quà cứu trợ do Văn phòng Bảo Hiểm New York Life Trần Minh Thảo bảo trợ.
Follow us icon-facebookicon-twittericon-youtubeicon-rssicon-google