Theo dõi đơn hàng
 
Giá bán
Qty
Tiền mua hàng : $0.00
lcome to VIỆT TỪ TẾ CHARITY
A Non-profit organization recognized by the IRS law as (170) (b) Add: 765 Story Rd, #150, San Jose, CA 95122.
Tel: 408.707.4444
Email: viettutecharity@gmail.com
Điền Đơn Cho Chương Trình Ăn Chay Dinh Dưỡng năm 2021.
(Việt Từ Tế Charity sẽ tiếp tục phục vụ chương trình ăn chay dinh dưỡng tại Chùa Di Lặc @ 765 Story RD, San Jose cho đến hết tháng 11/2021.
Các ngày ăn chay: Thứ Sáu 11AM-1.30PM
Thứ Bảy 11AM-1.30PM
Chủ Nhật 12PM-1.30PM.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LyDDCunDVk-DDQF9CdFrP-yJvUyCkDtGhVk8dZIKHRVUOEpUSVI4OE1WRFNBTFZQTzUzR1ZCSFI1QSQlQCN0PWcuHÌNH ẢNH OPENING CHƯƠNG TRÌNH BỮA ĂN DINH DƯỠNG TẠI NHÀ ĂN CHÙA DI LẶC
Follow us icon-facebookicon-twittericon-youtubeicon-rssicon-google